Ενημερωτικό Υλικό

Προωθητικά υλικά

Ο στόχος των προωθητικών υλικών μας είναι η μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του έργου. 
  • Webinars: Δύο διαδικτυακά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αρχή και στη μέση του έργου. Θα απευθύνονται σε γονείς με σκοπό να προωθήσουν το έργο και να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να εγγραφούν στην πιλοτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου για να τα δοκιμάσουν και να τα αξιολογήσουν συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση τους. 
  • Ενημερωτικό Φυλλάδιο: Το φυλλάδιο θα διανεμηθεί σε έντυπη μορφή κατά τη διάρκεια προωθητικών εκδηλώσεων του έργου, στους ενδιαφερόμενους. Θα διανεμηθεί επίσης ηλεκτρονικά. Το φυλλάδιο περιέχει πληροφορίες για το έργο, τους σκοπούς, τους στόχους και τα αποτελέσματά του. 
Search