Η κοινοπραξία 

Συντονιστής

FAPEL - Umbrella organisation of the Luxembourg Parents’ Associations

Η FAPEL (Ομοσπονδία των ενώσεων γονέων του Λουξεμβούργου) δεσμεύεται για τη νομική αναγνώριση των γονέων ως νόμιμων συνεργατών των σχολείων και του εκπαιδευτικού συστήματος στο Λουξεμβούργου. Διοργανώνει εκστρατείες για την αναγνώριση των γονικών δομών από την πολιτεία και την κοινωνία ως ζωντανές δυνάμεις του έθνους. 
Αποστολή της FAPEL είναι η παροχή συμβουλών για την εκπαίδευση των παιδιών, η παροχή εκπαιδευτικών πληροφοριών και σχολικών ειδήσεων, η κατάρτιση των γονέων, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και η εκπροσώπηση των γονέων ενώπιον του σχολείου και των εθνικών αρχών. Η FAPEL εκπροσωπεί τις ενώσεις και τις επιτροπές γονέων του Λουξεμβούργου στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας. Η FAPEL έχει αναγνωριστεί από την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου ως οργανισμός κοινής ωφέλειας.
Ιστοσελίδα: www.fapel.lu 

  European Parents Association (EPA), Βέλγιο

  Η EPA είναι ο μόνος ευρωπαϊκός οργανισμός που εκπροσωπεί γονείς από την ίδρυσή του το 1985.

  Fundaja Mapa Pasji (MAPA), Πολωνία

  Η MAPA ιδρύθηκε το 2016 στην Πολωνία. Αποστολή του είναι να ανακαλύψει τα μυστικά των τόπων - και τα πάθη των κατοίκων τους.

  Hearthands Solutions Ltd (HeSo), Κύπρος

  Η HeSo είναι μια δυναμική εταιρεία που εστιάζει σε δραστηριότητες κατάρτισης μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών και εξατομικευμένες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

  AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA (IDEC), Ελλάδα

  Η IDEC είναι μια συμβουλευτική εταιρία με κύριες δραστηριότητες της είναι η παροχή εκπαίδευσης, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρίες, η διασφάλιση της ποιότητας, η έρευνα και αξιολόγηση, η καινοτομία και η ανάπτυξη πόρων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα. 

  KISMC Association, 
  Βουλγαρία  Το KISMC είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος καινοτομίας μέσω της συμμετοχής σε έργα / πρωτοβουλίες πάνω στην εκπαίδευση, την κοινωνία και την οικονομία σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

  National University of Ireland (NUI Galway), Ιρλανδία


  Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας (NUI Galway), Ιρλανδία Το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας (NUI) Galway είναι το μεγαλύτερο και παλαιότερο πανεπιστήμιο με έδρα τη Δυτική Ιρλανδία, το οποίο απασχολεί πάνω από 2.000 υπαλλήλους. Η ερευνητική και διδακτική υποδομή του είναι παγκόσμιου επιπέδου.


  Search