Παραδοτέα

IO1 - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Δημιουργική σκέψη για τους γονείς

Το πρώτο αποτέλεσμα του έργου είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας. 
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων δημιουργικής σκέψης των γονέων παιδιών σχολικής ηλικίας. 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα οργανωθεί σε εργαστήρια των δύο ωρών, με συνολική διάρκεια 20 ώρες. Θα χωριστεί σε θεματικές ενότητες και θα δώσει ευκαιρίες στους γονείς να εργαστούν σε ομάδες και να συζητήσουν διαδικασίες και τεχνικές.

IO2 – Διαδικτυακή Εφαρμογή CreativeParents

Το δεύτερο παραδοτέο του έργου είναι μια διαδικτυακή μαθησιακή πλατφόρμα, όπου οι γονείς μπορούν να βρουν δραστηριότητες για την ανάπτυξη της δημιουργικής τους σκέψης. 
Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούνται από διαδικτυακά κείμενα, παρουσιάσεις, βίντεο και επίσης δραστηριότητες μικρής διάρκειας, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από τους γονείς μαζί με τα παιδιά τους. Όλοι αυτοί οι πόροι θα είναι διαθέσιμοι στους γονείς μέσω μιας δωρεάν διαδικτυακής εφαρμογής, στην οποία θα εγγράφονται οι γονείς.

IO3 - Οδηγός γονέων για δημιουργική σκέψη

Το τρίτο παραδοτέο είναι ένας οδηγός γονέων - ένα διαδραστικό εγχειρίδιο που παρέχει πόρους για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων δημιουργικής σκέψης, συμπεριλαμβανομένων βασικών πληροφοριών.
Search