AKTUALNOŚCI

Pierwsze spotkanie – 27 listopada 2020 roku

Pierwsze spotkanie odbyło się 27 listopada 2020 roku, a w związku z restrykcjami epidemicznymi dotyczącymi przemieszczania się miało ono formułę online. Podczas spotkania wyjaśniono szereg kwestii administracyjnych oraz wprowadzono narzędzie administracyjne i omówiono zasady korzystania z niego. Koordynator (FAPEL Lux) przedstawił konta założone w różnych mediach społecznościowych, a także logo projektu wybrane w głosowaniu partnerów. 
Partnerzy odpowiedzialni za różne element projektu dokonali przeglądu przygotowań do planowanych działań i określili niezbędny wkład w te działania innych partnerów. Na koniec omówiono i uzgodniono kwestie procesu ewaluacji i gwarancji jakości.
Search