Search

Materiały do rozpowszechniania

Celem zebrania tych materiałów będzie poszerzenie zasięgu oddziaływania projektu. 
  • Webinary: odbędą się dwa webinary, na początku i w trakcie trwania pilotażu. Będą one adresowane do rodziców, z zamiarem promowania projektu i zachęcenia użytkowników do zgłaszania udziału w kolejnych etapach pilotażu, aby przetestować wyniki projektu i dokonać jego ewaluacji. W ten sposób osoby te przyczynią się do ulepszenia końcowego efektu. 
  • Broszura: zostanie przygotowana przez IDEC, a jej druk będzie wręczany podczas imprez promujących projekt. Będzie także rozdawana zainteresowanym rodzicom oraz rozpowszechniana w postaci elektronicznej. Ulotka będzie zawierała informacje o projekcie, jego celach i rezultatach.