Rezultaty naszeh pracy

IO1 – Program szkoleniowy: Kreatywni Rodzice

Pierwszym rezultatem projektu będzie program szkoleniowy dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Głównym celem, który mu przyświeca, jest rozwój kreatywności i kompetencji tychże rodziców. Program szkoleniowy będzie składał się z dwugodzinnych warsztatów w formule tradycyjnej lub wirtualnej. Całe szkolenie potrwa 20 godzin. Będzie podzielone na części tematyczne, i a także zapewni rodzicom możliwości pracy w grupach oraz dyskusji na temat procedur i technik.

IO2 – Aplikacja internetowa Creative Parents

Jako drugi rezultat projektu powstanie środowisko motywujące do nauki kształtowane przy pomocy aplikacji internetowej zawierającej ćwiczenia dla rodziców sprzyjające rozwojowi ich kreatywności. Podzielona na małe cząstki nauka bazuje na tekstach online, prezentacjach, filmach, a także krótkich ćwiczeniach, które będzie można wykonywać z dziećmi. Wszystkie te zasoby będą dostępne dla rodziców za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji internetowej, w której będą zarejestrowani.

IO3 – Poradnik kreatywnego myślenia dla rodziców

Trzecim owocem projektu będzie poradnik dla rodziców – interaktywny podręcznik zawierający ogólną wiedzę o nauce kreatywności.
Search