Search

Rezultaty naszeh pracy

IO1 – Program szkoleniowy: Kreatywni Rodzice

Kreatywni Rodzice Pierwszym rezultatem pracy intelektualnej będzie program szkoleniowy dla rodziców dzieci w wieku szkolnym. Głównym celem, który mu przyświeca, jest rozwój kreatywności i kompetencji tychże rodziców. Program szkoleniowy będzie składał się z dwugodzinnych warsztatów w formule tradycyjnej lub wirtualnej. Całe szkolenie potrwa 20 godzin. Będzie podzielone na części tematyczne i zapewni rodzicom możliwości pracy w grupach dla przedyskutowania procedur i technik. 

IO2 – Aplikacja internetowa Creative Parents

Jako drugi rezultat pracy intelektualnej powstanie środowisko motywujące do nauki kształtowane przy pomocy aplikacji internetowej zawierającej ćwiczenia dla rodziców sprzyjające rozwojowi ich kreatywności. Ta podzielona na małe cząstki nauka będzie czynić użytek z tekstów online, prezentacji, filmów, a także krótkich ćwiczeń, które będzie można wykonywać z dziećmi. Wszystkie te zasoby będą dostępne dla rodziców za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji internetowej, w której będą zarejestrowani.

IO3 – Poradnik kreatywnego myślenia dla rodziców

Trzecim owocem pracy intelektualnej będzie poradnik dla rodziców – interaktywny podręcznik zawierający ogólną wiedzę o nauce kreatywności.