O PROJEKCIE

Wyzwanie

Kreatywność można uznać za jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku – dzięki niej przystosowujemy się do nowych możliwości i potrafimy zmierzyć się z wyzwaniami, które stawia przed nami skomplikowany współczesny świat.

Zwłaszcza obecnie, w czasie pandemii Covid-19, istnieje potrzeba rozwoju kreatywności u rodziców, którzy jeszcze intensywniej przekazują wzorce zachowania swoim dzieciom. Ale uczenie rodziców dzieci w wieku szkolnym nie jest prostym zadaniem, ponieważ często są oni bardzo zabiegani i nie mają wiele czasu na uczestnictwo w zajęciach.

Rozwiązanie

Projekt ten ma na celu zaoferowanie krótkich, dobrze opracowanych warsztatów kreatywnego myślenia, których wartość została przetestowana metodą naukową i które mogą być łatwo przystosowane do potrzeb rodziców oraz uzupełnione o przydatne dla nich innowacyjne narzędzia cyfrowe podnoszące ich umiejętności kreatywnego myślenia. Szkolenie będzie składało się z dwugodzinnych warsztatów dla rodziców w formule tradycyjnej lub wirtualnej.

W ramach projektu powstanie również aplikacja mobilna dla rodziców, bazująca na metodyce mikro learningu i rozwijająca umiejętności kompleksowo, poprzez krótkie lekcje i regularne interakcje z użytkownikiem. 

Główne cele projektu

Głównym celem projektu jest rozwój kreatywności i kompetencji rodziców dzieci w wieku szkolnym poprzez tradycyjne warsztaty połączone z cyfrowym mikro learningiem. 
Pomogą w tym:

1. Program szkoleniowy

Program szkoleniowy pn. "Kreatywni rodzice" rozwijający umiejętność kreatywnego myślenia, adresowany do rodziców dzieci w wieku szkolnym. Program szkoleniowy będzie się składał z serii 2-godzinnych warsztatów o różnorodnej tematyce.

2. Środowisko motywujące do nauki

Środowisko motywujące do nauki dostępne za pośrednictwem urządzeń cyfrowych. Treść będzie zgodna z metodyką mikro learningu, w ramach której do rodziców będą wysyłane SMS-y lub e-maile z informacjami o działaniach, które mogą podjąć i zasobach wiedzy o kreatywnym myśleniu, które mogą wykorzystać, a także praktyczne ćwiczenia do wykonania z dziećmi.

3. Poradnik dla rodziców

Poradnik kreatywnego myślenia dla rodziców będzie zawierał wiadomości z tych samych tematów, które zostaną poruszone w programie szkoleniowym i posłuży jako podręcznik podczas warsztatów. W jego skład wejdą: podstawa teoretyczna i podstawowa wiedza z każdego tematu, praktyczne wskazówki i zagadnienia, pomysły na ćwiczenia, linki do materiałów uzupełniających i do internetowej społeczności rodziców, a także informacje o aplikacji internetowej i o tym, jak z niej korzystać.

4. Społeczność internetowa

Internetowa społeczność rodziców zapewni im przestrzeń do dyskusji na temat różnych zagadnień i wątpliwości, a także dostęp do materiałów, w których będą mogli znaleźć odpowiedzi na swoje pytania.
Search