Search

HESO

HESO (Hearthands Solutions)

HeSo to dynamiczna firma wypełniająca lukę między finansowymi ekosystemami komercyjnymi i publicznymi/unijnymi. 
Jej obecne działania koncentrują się na szkoleniach z wykorzystaniem innowacyjnych metod uczenia się E&M, edukacji spersonalizowanej z wykorzystaniem eksploracji opinii, analizy sentymentu, technologiach rzeczywistości rozszerzonej oraz nieformalnym uczeniu się poprzez tworzenie dynamicznych społeczności internetowych w drodze łączenia chęci uczenia się z pasją do nauczania. 
Hearthands zbudowało także proces ciągłego doskonalenia usług (CSI) jako oddzielny pakiet roboczy służący ulepszeniu usług w następujących głównych kierunkach: 
- rozpowszechnianiu wiedzy poprzez rozwój i stosowanie zintegrowanego procesu komunikacji strategicznej, wspieranego przez ukierunkowane działania online i offline 
- uczeniu się przez całe życie z wykorzystaniem „poważnych gier” do podnoszenia kompetencji kluczowych, 
- zrównoważonych rezultatach projektu poprzez wprowadzenie wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju na wczesnych etapach projektowania i eksploatacji, wynikających z ukierunkowania na zyski publiczne i komercyjne przez cały czas trwania projektu, 
- metodologie i narzędzia zapewniania jakości skoncentrowane na ukierunkowanych miernikach jakości i programach najlepszych praktyk/wyciągniętych wniosków. 

Strona internetowa: www.hearthands-solutions.eu