Search

KISMC

KISMC

KISMC to organizacja non-profit specjalizująca się w kształtowaniu ekosystemu innowacji w Bułgarii i Europie Południowo-Wschodniej. 
Zdając sobie sprawę z wartości, jaką dla wspólnego dobra może wnieść każda osoba lub organizacja, KISMC promuje model społeczeństwa opartego na wiedzy – aby promować transfer i stosowanie nowoczesnych metod, wspomagać badania, edukację i innowację we wszystkich aspektach, jednocześnie budując społeczność cyfrową umożliwiającą wszystkim zainteresowanym stronom udział w rozwiązywaniu ważnych problemów. 
Działalność KISMC obejmuje prowadzenie specjalistycznych badan i analiz, a także zapewnianie dostępu do najnowszych osiągnięć i najlepszych praktyk w zakresie innowacji i zarządzania strategicznego, prowadzenie nieformalnych i zawodowych kursów szkoleniowych dla przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych we współpracy z ośrodkami szkoleniowymi i innymi organizacjami zawodowymi, uczestnictwo w projektach i inicjatywach o charakterze edukacyjnym, społecznym i gospodarczym na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym, promowanie projektów w zakresie rozwoju, wymiany i promocji metod kształcenia, innowacji i zarządzania strategicznego. 
Strona internetowa: www.innovation-mc.com