Search

EPA

EPA

Европейската асоциация на родителите (EPA) е единствената организация на ниво ЕС, представляваща родителите като група от заинтересовани страни в образованието от основаването си през 1985 г. 
Чрез своите 30+ организации членове EPA поддържа работни отношения с почти всички държави-членки на ЕС, както и някои държави, които не са в ЕС (напр. Сърбия, Украйна и т.н.). 
Основните цели на EPA, достигайки до 150 милиона европейски родители, от създаването и през 1985 г. са: 
- да насърчава и да се застъпва за активното участие на родителите като основни учители на всички етапи от обучението на техните деца, 
- да подкрепя родителските асоциации и индивидуално родители за участие като заинтересовани страни в различни европейски държави, като предлага възможности за обучение, сътрудничество и обмен на информация, 
- да подкрепя възможно най-високо качество на образованието за всички деца в Европа, особено чрез активно участие в разработването и оценката на политиките на ниво ЕС, и 
- да разпространява релевантна информация от ЕС сред своите членове. 

Уебсайт: www.europarents.eu