Search

НОВИНИ

Първа среща – 27 Ноември 2020

Първата среща на кнсорциума се проведе на 27 ноември 2020 онлайн поради ограниченията, наложени от пандемията. Бяха изяснени редица административни въпроси, както и въведено и обяснено използването на инструмента Admin. 
Координаторът (FAPEL Lux) представи акаунтите, които са създадени в различните социални медийни канали, и логото, за което е взето решение чрез гласуване на партньори. 
Партньорите, отговорни за различните интелектуални резултати, направиха преглед на подготовката на различните дейности и обясниха необходимия принос от останалите членове на консорциума. Накрая процесът на оценка и осигуряване на качеството беше обсъден и съгласуван.