Search

Консорциум

Координатор

FAPEL – Обединяваща организация на асоциациите на родителите в Люксембург

FAPEL (Федерация на асоциациите на родители на ученици от Люксембург) се ангажира с юридическото признаване на родителите като партньори на училищата и образователната система в Люксембург. Тя води кампания за признаване на родителските структури от политическата класа и обществото като движеща сила на нацията. 
Дейностите на FAPEL включват изслушане и съветване относно образованието на децата, предоставяне на образователна информация и училищни новини, обучение за родители, сътрудничество с образователни партньори и представителство на родителите пред училищата и националните власти. 
FAPEL представлява сдруженията и комитетите на родителите в Люксембург в основното и средното образование в страната. FAPEL е призната от правителството на Люксембург като обществена организация. 
Уебсайт: www.fapel.lu  

  European Parents Association (EPA), Белгия

  Европейската асоциация на родителите (EPA) е единствената организация на ниво ЕС, представляваща родителите като група от заинтересовани страни в образованието от основаването си през 1985 г.

  Fundaja Mapa Pasji (MAPA), Полша


  Фондация Карта на нагласите (MAPA) е основана през 2016 в Полша. Нейната мисия е да разкрива мистериите на местата – и нагласите на техните жители.

  Hearthands Solutions Ltd (HeSo), Кипър


  HeSo е бързо развиваща се компания с фокус върху обучение чрез иновативни методологии по ИО и персонализирани подходи.

  AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA (IDEC), Гърция

  IDEC е фирма за обучителни и консултантски услуги. Дейността и включва обучения, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка, проучване, иновации и разработване на ИКТ решения за частния и публичния сектор.

  KISMC Association, 
  Bulgaria 


  KISMC е организация с нестопанска цел, която допринася за развитието на иновационната екосистема чрез участие в проекти / инициативи с образователен, социален и икономически фокус на национално, европейско и международно ниво.

  National University of Ireland (NUI Galway), Ирландия

  Националният университет на Ирландия (NUI), Голуей е най-големият и най-старият университет със седалище в Западна Ирландия, в който работят над 2000 служители. Неговата научноизследователска и преподавателска инфраструктура е много добре развита, от световен мащаб и намира силна подкрепа.