Search

Консорциум

Потребност

Уменията за креативно мислене могат да се считат за една от ключовите компетентности за 21-ви век - те ни позволяват да останем гъвкави и ни предоставят способността да се справяме с възможностите и предизвикателствата, които са част от нашия сложен и бързо променящ се свят.

Необходимо е, особено в настоящата ситуация с Covid-19, да се подкрепи и засили развитието на компетентности за творческо мислене за родители, които действат като модели за подражание на своите деца. Но обучението на родители на деца може да се окаже много предизвикателно, тъй като те често имат забързан живот, с малко или никакво свободно време.

Решение

Този проект се опитва да предложи кратки, добре разработени и научно тествани работилници за творческо мислене, които могат лесно да бъдат организирани за родителите, допълнени от иновативни дигитални инструменти, насочени към родителите, които ще подобрят техните умения за творческо мислене. Обучението ще се състои от двучасови работилници, които се провеждат лице в лице или виртуално.
Проектът също така ще разработи и ще предложи мобилно приложение за родители, което ще се основава на методология за микроучене и ще предложи цялостен подход за развитие на уменията, като предлага малки учебни единици, разпределени в кратки периоди от време и с възможност за интерактивност на обучението.

Основни цели на проекта

Основната цел на проекта е да развие уменията и компетенциите за творческо мислене на родителите на деца в училищна възраст чрез провеждане на присъствени работилници, съчетани с дигитални средства за микроучене. 
Това би било постижимо чрез разработването на:

1. Програма за обучение

Програма за обучение "Творческо мислене за родители" за развитие на умения за творческо мислене, специфично насочена към родители на деца в училищна възраст. Програмата ще бъде разпределена на кратки работилници, всяка с продължителност от два часа, които ще покриват различни теми.

2. Мотивационна среда за учене

Мотивационна среда за обучение, достъпна чрез цифрови устройства. Съдържанието ще следва методологията за микроучене, където SMS / имейли ще бъдат изпращани до родителите, като ги уведомяват за налични материали / ресурси, които могат да използват или гледат по темата за творческото мислене, заедно с практически упражнения, които могат да правят с децата си.

3. Ръководство за родители

Ръководството за родители за творческо мислене ще включва информация по темите от програмата за обучение, което ще бъде предоставено като наръчник на обучаващите се за работилниците. Той ще се състои от: 
- основни понятия/ информация по всяка тема - практически съвети, въпроси 
- идеи за упражнения 
- връзка към онлайн допълващи материали и онлайн общност за практика 
- информация за уеб приложението и как да се използва.

4. Онлайн общност

Онлайн общност за практика ще предложи на родителите пространство за обсъждане на въпроси и теми, както и материали. Там те могат да намерят информация и отговори на своите въпроси.