Search

HESO

HESO (Hearthands Solutions)

HeSo е динамична компания, която създава мост между между частните и публичните/ЕС екосистеми. Настоящите и дейности са фокусирани върху обучение чрез иновативни методологии по ИО, персонализирани подходи за обучение, използващи извличане на мнения, анализ на настроенията и технологии за добавена реалност и неформално обучение чрез създаване на динамични онлайн общности чрез съчетаване на желанието за учене с желанието за преподаване. 
По отношение на дейностите за непрекъснато усъвършенстване, Hearthands създаде процес на непрекъснато подобряване на услугите (CSI) като отделен работен пакет за подобрения на услугите, в следните основни насоки: 
- разпространение на знания чрез разработване и прилагане на интегриран процес на стратегическа комуникация, подкрепен от целенасочени онлайн и офлайн дейности,  
- популяризиране на сериозни игри в ученето през целия живот и за развитие на ключови компетенции, 
- устойчиви резултати от проекти чрез въвеждане на изисквания за устойчивост в ранните етапи на проектиране и експлоатация в резултат на насочване на социални и търговски възможности през целия живот на проекта, 
и методологии и инструменти за осигуряване на качеството, фокусирани върху целеви показатели за качество и най-добри практики / програми за научени уроци. 

Уебсайт: www.hearthands-solutions.eu