Search

IDEC

IDEC

IDEC е консултантска компания за обучение, разположена в Пирея, Гърция. Основните ѝ дейности включват обучение, управленско консултиране, осигуряване на качеството, оценка, изследвания, иновации и развитие на ИКТ решения както за частния, така и за публичния сектор. 
Фирмата си сътрудничи с над 800 института в цяла Европа и с около 300 експерти в специфични области. IDEC има богат опит в европейски проекти или като координатор, или като партньор от различни европейски програми и инициативи. 
Освен това IDEC има акредитиран център за учене през целия живот и е сертифицирана съгласно стандарта за качество ISO 9001. Чрез своята роля, както като доставчик на обучения, така и като управленска консултантска компания, IDEC е успяла да включи най-добрите практики от бизнес сектора в образованието, като ги адаптира към отвореното, устойчиво и достъпно образование за всички. Уебсайт: www.idec.gr