Search

MAPA

MAPA

Fundaja Mapa Pasji (MAPA) Фондация MAPA е създадена през 2016 г. в Полша. Нейната мисия е разкриване на мистериите на местата - и нагласите на обитателите им. Тя е активна в три основни направления: 
1) QUEST S – Експедиции на откривателя са маркирани пътеки, които могат да бъдат следвани за откриване на местната история, култура и природа, както и за решаване на загадки, скрити в римувани улики; управлява над 300 куеста (www.questy.com.pl ); 
2) Граждански диалог, който означава редовна комуникация и сътрудничество от и между местните власти на различни нива и жителите на големи и малки градове и села (обществени консултации, проектиране на публични пространства, бордове за възрастни или млади граждани); 
3) Културното наследство на местата, които защитават, документират и популяризират на регионално и национално ниво. 
Уебсайт: www.mapapasji.pl