Search

NUIGALWAY

NUI Galway

Националният университет на Ирландия (NUI), Голуей е най-големият и най-старият университет със седалище в Западна Ирландия, в който работят над 2000 служители с 18 000 студенти. 
NUI Galway е университет, с фокус върху научните изследвания и е класиран в общата класация на топ 1% от университетите в международен план (2019) и остава в класацията на Times Higher Education в класацията 201-250 за 2018/2019. 

Неговата научноизследователска и преподавателска инфраструктура е добре установена, от световен мащаб и намира широка подкрепа. Той също така е седалище на института Райън – институт, фокусиран върху устойчивостта с опит в комерсиализацията на проекти и CÚRAM, финансиран от SFI изследователски център за медицински изделия. 
Центърът за изследвания на бизнеса в университета се фокусира върху проектирането, разработването и анализа на нови процеси и системи за ефективни иновации. 
Изследователските проекти моделират динамични системи от реалния свят, за да предоставят задълбочена информация за това как организациите ефективно управляват своите иновационни дейности. Университетът работи в тясно сътрудничество с индустрията, за да идентифицира и приоритизира изискванията, съвместно да разработва решения и да прилага и утвърждава нови модели и системи. В изследването се използва системен подход, който включва въпроси, свързани с хора, процеси и технологии. 
Изследователската област е мултидисциплинарна по своята същност и обхваща функции като инженерство, технологии и бизнес. 
Уебсайт: www.nuigalway.ie